Mūsų MetLife bendrovės tinklapis

Žiūrėkite šią nuorodą:

 • Spauskite čia, norėdami aplankyti tarptautinį tinklapį ir sužinoti visas naujausias naujienas apie MetLife visame pasaulyje.

Jūsų nuomonė?

 

www.metlife.com

Žinios

 

Varšuva / Vilnius

2015 m. vasario 20 d.

Nuo 2015 m. kovo 1 d. draudimo sutartys pradedamos administruoti iš Lenkijos.

Nuo 2015 m. kovo 1 d. MetLife TUNZIR S.A. (MetLife) pagal Europos Sąjungos sutartį dėl paslaugų teikimo laisvės, savo portfelį ir susijusias klientų aptarnavimo operacijas iš Lietuvoje esančio filialo perkels į Lenkiją. Tuo pačiu metu pradės savanorišką Lietuvoje esančio filialo likvidavimo procesą.

Norėtume pabrėžti, kad minėti pakeitimai bei patobulinimai nedaro įtakos Jūsų draudimo sutarties, sudarytos su MetLife, sąlygoms ir nuostatoms. 

Klientams ir toliau bus siūlomos visos aptarnavimo paslaugos, kurias teiks atsidavusi ir daugiakalbė darbuotojų komanda, bendraujanti lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbomis.

MetLife TUnZiR S.A. generalinis direktorius Łukaszas Kalinowskis teigia: „MetLife yra viena iš pirmaujančių pasaulyje draudimo bendrovių. Viso mūsų darbo pagrindas – rūpestis savo klientais. Mūsų paslaugų vartotojams Lietuvoje ir Latvijoje visuomet buvo skiriamas didelis dėmesys, ir šis prijungimas tik užtikrins, kad ir toliau galėtume siūlyti geriausią įmanomą pagalbą.“

Šis prijungimas neturės jokios įtakos klientų draudimo polisų, padengimo ar išmokų tęstinumui. Draudimo polisų sąlygos ir toliau turės atitikti bendrąsias draudimo nuostatas ir sąlygas. Visiems savo klientams Lietuvoje ir Latvijoje išsiųsime laiškus su detalesne informacija apie pokyčius dėl perkėlimo į Lenkiją.

Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės:

Klientų aptarnavimo centras, tel. (370) 5 249 17 26, (370) 5 249 17 30, el. p. info@metlife.lt

********************************

MetLife, Inc. (NYSE: MET) kartu su pavaldžiosiomis bendrovėmis ir filialais yra viena iš didžiausių gyvybės draudimo bendrovių pasaulyje. Įkurta 1868 m. MetLife visame pasaulyje teikia draudimo, anuiteto, darbuotojų išmokų ir turto valdymo paslaugas. MetLife savo paslaugas teikia maždaug 100 milijonų klientų, veikia beveik 50 šalių ir pirmauja Japonijos, Lotynų Amerikos, Azijos, Europos bei Artimųjų Rytų rinkose. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.metlife.com.

 

 

METLIFE LENKIJOJE

MetLife pozicija

MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (MetLife gyvybės draudimo ir perdraudimo bendrovė) yra įsikūrusi adresu Przemysłowa g. 26, 00-450 Varšuva. Į Nacionalinį teismų registrą ją įtraukė Varšuvos miesto apylinkės teismo XII ūkio skyrius, reg. nr. KRS 0000028131; mokesčių mokėtojo identifikacijos kodas 526-030-50-06. Įstatinio kapitalo dydis - 21.490.000,00 zlotų, įstatinis kapitalas įmokėtas visas. MetLife Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie i Reasekuracji Spolka Akcyjna (sutrumpintas pavadinimas MetLife TUnZiR S.A.) yra MetLife, Inc. grupės įmonė.

MetLife TUnZiR S.A. (toliau - MetLife) įkurta 1990 metais pavadinimu Amplico Life S.A. - tai pirmoji Lenkijoje susikūrusi užsienio kapitalo draudimo bendrovė.  Nuo 2010 metų įmonė veikė pavadinimu MetLife Amplico, o nuo 2014 m. gegužės 15 d. ji veikia tik MetLife pavadinimu. Bendrovė siūlo individualaus ir grupinio gyvybės draudimo paslaugas. Be draudimo paslaugų, dukterinės įmonės siūlo pensijų fondų ir investicinių fondų paslaugas.

Lenkijoje MetLife užima tvirtas ir stabilias pozicijas: bendrovė užimama trečiąją vietą pagal surenkamas įmokas (bruto) (pagal Finansų priežiūros komisijos šių metų I ketvirčio ataskaitą), ir ketvirtąją – pagal pasiektus finansinius rezultatus (neto) (Lenkijos draudimo rūmų ataskaitos duomenys). Bendrovė yra apdraudusi 5,4 milijono klientų, turi padalinius 43 miestuose, bendradarbiauja su daugiau kaip  800 agentų ir brokerių, jos valdomų aktyvų vertė siekia beveik 9 milijardus zlotų.

MetLife užima aukštas vietas įvairiuose Lenkijos reitinguose. Daugiausia apdovanojimų bendrovė yra gavusi už itin efektyvią veiklą finansų sektoriuje: 2001-2013 metais  ji gavo net dvylika Lenkijos mokslų akademijos Ekonomikos mokslų instituto apdovanojimų:

 • 2001 ir 2002 metais (Lenkijos Respublikos Ereliai),
 • 2003 metais (Auksiniai laurai),
 • 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ir      2012 metais (Lenkijos ekonomikos perlai),
 • 2014 metais (Klientui draugiška įmonė).

 

Priežiūra ir kontrolė

MetLife TUnZiR S.A. prižiūri Finansų priežiūros komisija (FPK) - centrinė valstybinė institucija, Lenkijoje vykdanti finansų rinkų priežiūrą, kuri, būdama viešoji institucija, savo pareigas vykdo itin kruopščiai.

Priežiūra  vykdoma siekiant  apsaugoti draudikų, draudėjų, naudos gavėjų, išmokų iš pensijų fondų gavėjų ir naudos gavėjų pagal pensijų kaupimo sutartis interesus. FPK įgaliojimai yra labai platūs, kadangi jie apima ir draudimo bei perdraudimo veiklas, ir draudimo tarpininkų veiklas. Komisija rūpinasi, kad finansų rinka veiktų tinkamai, būtų stabili, saugi ir skaidri. Pažymėtina, kad FPK, gindama draudėjų interesus, glaudžiai bendradarbiauja su Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnyba bei su visomis draudimo srities įstaigomis ir institucijomis.

FPK įgaliojimų sritys:

 • Leidimų vykdyti draudimo veiklą išdavimas ir atšaukimas;
 • Pritaria skiriamų valdybos narių kandidatūroms;
 • Vykdo priverstinį draudimo bendrovių likvidavimą;
 • Teikia ieškinius dėl draudimo bendrovių bankroto paskelbimo;
 • Skiria pinigines baudas draudimo bendrovėms, jų valdybų nariams ir įgaliotiesiems asmenims.

 

Be išvardytųjų pareigų, priežiūros institucija gali vykdyti tiesiogines draudimo bendrovių veiklos ir finansinės būklės patikras. Patikrų metu tikrinama, ar draudimo bendrovės veikla atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, statutą, veiklos planą ir draudikų, draudėjų, naudos gavėjų bei asmenų, kurių įgaliojimai kyla iš draudimo sutarčių, interesus.

Draudėjų interesus gina ir kita institucija – Draudimo garantijų fondas. Viena iš  šio fondo funkcijų – atlyginti asmenų reikalavimus draudimo bendrovės bankroto atveju, jei skolininko turto nepakanka bankroto bylos sąnaudoms padengti, jei techninių atidėjinių nepakanka padengti  - dengiama 50 procentų reikalavimo sumos, kuri neviršija 30 000 EUR ekvivalento zlotais (išsamią informaciją galima rasti  2003 m.  gegužės 22 d. Privalomojo draudimo įstatyme, ją teikia Draudimo garantijų fondas ir Lenkijos transporto priemonių draudikų biuras).

MetLife atitinka visus Lenkijos įstatymų, susijusių su veiksminga klientų interesų apsauga, reikalavimus. Sumos, kurias bendrovė yra sukaupusi esamiems ir būsimiems įsipareigojimams klientų atžvilgiu dengti, laikomos Lenkijoje, jos gerokai viršija teisės aktų nustatytas ribas. Mokumo padengimo lygio nuosavomis lėšomis rodiklis 2013 metais buvo 453 %.

 

Mūsų strategija - orientacija į klientą

Neatsiejamas mūsų strategijos elementas – suteikti draudėjams finansinio saugumo jausmą atsitikus nenumatytiems įvykiams ar gyvenimo situacijoms. Todėl dedame visas pastangas, kad tobulintume klientų aptarnavimo kokybę, kurtume pasitikėjimą ir užmegztume ilgalaikius santykius su klientais. To siekiame, tiksliai identifikuodami klientų lūkesčius ir siūlydami tai, kas šiuos lūkesčius atitinka.

Nuolat investuojame į darbuotojų, kurie yra atsakingi už klientų aptarnavimą, kompetencijos tobulinimą, diegiame naujas paslaugas, kurios daro informaciją labiau prieinamą, siekiame, kad komercinė medžiaga ir klientams skirti pranešimai būtų suprantamesni, didžiulį dėmesį skiriame aptarnavimo kokybei. Ypač stengiamės užtikrinti įdarbinamų asmenų profesionalumą ir aukštus etikos standartus, reikalaujame iš jų elgtis atsakingai ir lojaliai. Atidžiai įsiklausome į klientų nuomonę ir gebame į problemą pažvelgti kliento akimis: tai mums suteikia žinių, kurios būtinos procesams tobulinti. 

MetLife savo veiksmus identifikuoja ir tobulina įsiklausydama į klientų nuomonę ir žvelgdama į procesus jų akimis. Procesai ir procedūros nuolat keičiasi siekiant, kad bendradarbiavimas su MetLife būtų lengvas ir greitas. Nustatėme eilę kliento aptarnavimo standartų, pavyzdžiui, vidutinis laukimo laikas, kol klientas bus sujungtas su Informacijos telefonu centro konsultantu, vidutinis aptarnavimo laikas, keičiant draudimo sutarties sąlygas, vidutinis išmokos išmokėjimo terminas. MetLife nuolat tiria klientų pasitenkinimo lygį, tiria, ar klientai linkę rekomenduoti bendrovę kitiems (vadinamasis NPS rodiklis - Net Promoter Score).

Nuo 2015 m. kovo 1 d. Metlife TUnZIR S.A. pagal Europos Sąjungos sutartį dėl paslaugų teikimo laisvės, savo portfelį ir susijusias klientų aptarnavimo operacijas iš Lietuvos perkėlė į Lenkiją, tuo pačiu pradėjo savanorišką Lietuvoje esančio filialo likvidavimo procesą. Perkėlus klientų aptarnavimo centrą į Lenkiją, klientams ir toliau yra teikiamos visos aptarnavimo paslaugos, užtikrinant aukščiausią aptarnavimo kokybę. Atsidavusi specialistų komanda, bendraujanti lietuvių, rusų, lenkų bei anglų kalbomis, klientams teikia tokias pat paslaugos, kokias jie galėtų gauti savo gimtojoje šalyje. Mums rūpi, kad klientų santykiai su mūsų bendrove būtų malonūs ir stiprintų ryšį su MetLife.

2014 metais MetLife tapo viena iš įmonių, kurioms buvo suteiktas Klientui draugiškos įmonės sertifikatas ir garbingas šios programos ženklas. Šis apdovanojimas pabrėžia aukštą aptarnavimo lygį, o organizacijos, kurioms jis skiriamas, yra Klientui draugiškos įmonės, pasižyminčios šiuolaikišku profesionaliu aptarnavimu.

Klientui draugiškos įmonės apdovanojimas – tai bendrovės klientų apdovanojimas  už puikią aptaranavimo kokybę; šį apdovanojimą organizatorius – Vadybos stebėsenos fondas – skiria remdamasis atliktų nepriklausomų tyrimų rezultatais. Sertifikavimo proceso metu tiriamas klientų pasitenkinimo ir teigiamos patirties lygis. Klausimynas apima keturias sritis: 

 • Klientų pasitenkinimą;
 • Bendradarbiavimo keliamą pasitenkinimą;
 • Aptarnavimo kokybę;
 • Tikimybę, kad klientas rekomenduos bendrovę kitiems.     

 

Apibendrinimas

Norėtume pabrėžti, kad MetLife yra viena iš finansiškai stabiliausių draudimo bendrovių, veikiančių Lenkijos rinkoje. Esami bendrovės klientai gali būti ramūs dėl savo ir draudimo sutarčių saugumo. Aptarnavimo centro perkėlimas į Lenkiją neturės jokios įtakos mūsų draudimo bendrovės mokamoms žalos atlyginimo išmokoms.  MetLife aktyvai vykdo visus įsipareigojimus pagal sudarytas draudimo sutartis, kaip to reikalauja teisės aktai.

MetLife, Inc., kartu su dukterinėmis įmonėmis ir filialais, yra viena iš didžiausių draudimo bendrovių pasaulyje. Ji veikia nuo 1868 metų,  yra pasaulinis lyderis, teikiantis gyvybės draudimo, pensijų fondų, išmokų darbuotojams ir investicijų valdymo paslaugas.  Bendrovė aptarnauja beveik 100 milijonų klientų, vykdo veiklą beveik 50 valstybių, o Japonijoje, Lotynų Amerikoje, Azijoje, Europoje ir Artimuosiuose Rytuose ji yra rinkos lyderė. Daugiau informacijos rasite svetainėje  www.metlife.com.

Daugiau informacijos rasite apsilankę svetainėje www.metlife.pl

Informacija apie MetLife bendrovė Lenkijoje

 

Naujausias MetLife, Inc. žinias galite rasti čia.