Pasirinkite dokumento formą

Forma I-01- Prašymas draudimo išmokai gauti (indiv.)

Forma G-01 - Prašymas draudimo išmokai gauti (grup.)

Forma PS-29d - Prašymas išmokėti sukauptą sutarties vertę/permoką

Prašymas sutarties pakeitimams - Prašymas atlikti įvairius sutarties pakeitimus

Forma PS-29a - Prašymas pakeisti draudėją

 

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus? Nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Užpildytą ir pasirašytą Prašymą draudimo išmokai gauti Forma I-01.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, o nukentėjus vaikui – ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai ir medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Kaulų lūžių atveju, maloniai prašome pateikti rentgeno nuotrauką, arba, jei jos neturite, nurodykite, kur ir kada buvo atliktas rentgenologinis tyrimas.
 • Gydymo įstaigų, į kurias kreipėtės, pavadinimus ir adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Užpildytą ir pasirašytą Prašymą draudimo išmokai gauti Forma I-01.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, o nukentėjus vaikui – ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai ir medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, į kurias kreipėtės, pavadinimus ir adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Naudos gavėjas mirties atveju.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Mirties liudijimą (originalą ar notaro patvirtintą kopiją).
 • Užpildytą ir pasirašytą Prašymą draudimo išmokai gauti Forma I-01.
 • Du naudos gavėjo (-ų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą ir asmens tapatybės kortelę) arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas.
 • Sutarties dokumentus (originalus).
 • Medicininius dokumentų iš įstaigos, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba ir kurioje apdraustasis mirė, kopijas ir/ar šių medicinos įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Gydymo įstaigų, kuriose miręs apdraustasis gydėsi paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėsi dėl ligos ar traumos, pavadinimus bei adresus.
 • Jei įvykį tyria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Nukentėjęs apdraustasis.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Užpildytą ir pasirašytą Prašymą draudimo išmokai gauti Forma I-01.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.
 • Draudžiamąjį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, kuriose gydėtės paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėtės dėl ligos, pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Naudos gavėjas (-ai) sutarties galiojimo termino pabaigai.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai išmokėti.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją.
 • Sutarties dokumentus (originalus).
 • Užpildytą pranešimo, kuriame pateikiama informacija, reikalinga teisingam sprendimui dėl išmokos apmokestinimo priimti, formą.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Draudėjas.

Kada gali kreiptis dėl šios išmokos?
Jei draudimo sutartis turi išperkamąją vertę.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai išmokėti.
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją.
 • Sutarties dokumentus (originalus).
 • Pranešimą dėl naudojimosi mokesčių lengvata.
 • Užpildytą pranešimo, kuriame pateikiama informacija, reikalinga teisingam sprendimui dėl išmokos apmokestinimo priimti, formą.