Noriu atlikti pakeitimus draudimo sutartyje

Individuali gyvybės draudimo sutartis yra ilgalaikis susitarimas, sudaromas daugeliui metų. Per šį laiką Jūsų gyvenime gali daug kas keistis. Todėl, pritaikydamas draudimo sutartį prie besikeičiančių savo poreikių ir galimybių, galite atlikti tam tikrus pakeitimus.

Kas pateikia prašymą:  
 
 

Draudėjas arba Apdraustasis priklausomai nuo to, kurio pavardė/pavadinimas yra keičiami. Jei Apdraustajam nėra 18 m., kreipiasi teisėtas globėjas.

Kaip pateikti prašymą:

 • adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Senasis Ukmergės kelias 2, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., 
 • el.paštu: info.lt@nn.pl

Reikalingi dokumentai:

 • Draudėjo arba Apdraustojo užpildytas ir pasirašytas prašymas (priklausomai nuo to, kurio pavardė/pavadinimas yra keičiamas). Jei apdraustajam nėra 18 m., forma pasirašoma teisėto globėjo.
 • Dokumento patvirtinančio pavardės keitimą kopija (pvz. santuokos liudijimo kopija)
 • Asmens tapatybės kortelės kopija ar juridinio asmens pažymėjimo kopija.

Prašymas sutarties pakeitimams

Kas pateikia prašymą:  
 
 

Draudėjas arba Apdraustasis, priklausomai nuo to, kurio adresas pasikeitė. Jei Apdraustajam nėra 18 m., kreipiasi teisėtas globėjas.

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Senasis Ukmergės kelias 2, Užubalių k., LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl arba
 • Parašius prašymą el. laiške.

Reikalingi dokumentai:

Vienas iš:

 • Draudėjo arba Apdraustojo užpildytas ir pasirašytas Prašymas arba
 • el. laiškas su privalomai nurodoma informacija: gyvybės draudimo sutarties (draudimo liudijimo) Nr., vardas, pavardė.

Prašymas sutarties pakeitimams

Kas pateikia prašymą:  

Draudėjas

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Senasis Ukmergės kelias 2, Užubalių k., LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl arba
 • Parašius prašymą el. laiške.

Reikalingi dokumentai:

Vienas iš:

 • Draudėjo užpildytas ir pasirašytas Prašymas arba
 • el. laiškas su privalomai nurodoma informacija: gyvybės draudimo sutarties (draudimo liudijimo) Nr., vardas, pavardė.

Prašymas sutarties pakeitimams

Kas pateikia prašymą:  

Apdraustasis ir Draudėjas, jei tai skirtingi asmenys.

Kaip pateikti prašymą:

 • adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Senasis Ukmergės kelias 2, Užubalių k., LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • el.pašto adresu: info.lt@nn.pl

Reikalingi dokumentai:

1. Vienas iš:

 • Apdraustojo ir Draudėjo užpildytas ir pasirašytas Prašymas, arba
 • Laisvos formos prašymas su privaloma informacija: išvardinti visi naudos gavėjų vardai ir pavardės, jų gimimo datos, asmens kodai, ryšiai su Apdraustuoju ir išmokų dalys (%).

 

2. Draudėjo ir Apdraustojo galiojančio asmens dokumento kopijos.

Prašymas sutarties pakeitimams

Kas pateikia prašymą:  
 
 

Draudėjas, pateikęs Apdraustojo pasirašytą sutikimą. Jei Apdraustajam nėra 18 m., sutikimą duoda teisėtas globėjas.

Kaip pateikti prašymą:

 • adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Senasis Ukmergės kelias 2, Užubalių k.,  LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • el. paštu info.lt@nn.pl

Reikalingi dokumentai:

1. Draudėjo ir Apdraustojo užpildytas ir pasirašytas Prašymas. Jei Apdraustajam nėra 18 m., prašymą pasirašo teisėtas globėjas.

2. Naujo dydžio įmoka*.

Prašymas sutarties pakeitimams

* Klientų aptarnavimo specialistai, gavę Jūsų Prašymą, paskaičiuos ir informuos Jus apie mokėtiną sumą.

Kas pateikia prašymą:  
 
 

Draudėjas, pateikęs Apdraustojo pasirašytą sutikimą. Jei Apdraustajam nėra 18 m., sutikimą duoda teisėtas globėjas.

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl.

Reikalingi dokumentai:

1. Prašymas, užpildytas ir pasirašytas Draudėjo ir Apdraustojo. Jei Apdraustajam nėra 18 m., prašymą pasirašo teisėtas globėjas.

2. Naujo dydžio įmoka*

Prašymas sutarties pakeitimams

* Klientų aptarnavimo specialistai, gavę Jūsų Prašymą, paskaičiuos ir informuos Jus apie mokėtiną sumą.

Kas pateikia prašymą:  

Draudėjas

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl arba
 • Parašius prašymą el. laiške.

Reikalingi dokumentai:

1. Vienas iš:

 • Draudėjo užpildytas ir pasirašytas Prašymas   paštu arba
 • El. laiškas su privalomai nurodoma informacija: gyvybės draudimo sutarties (draudimo liudijimo) Nr., vardas, pavardė.

2. Įmokos už pradelstą laikotarpį*.

* Klientų aptarnavimo specialistai, gavę Jūsų prašymą, paskaičiuos bei informuos Jus apie mokėtiną įmokų sumą, reikalingą sutarčiai atnaujinti.

Kas pateikia prašymą:  

Senasis ir naujasis Draudėjai.

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl

Reikalingi dokumentai:

1. Draudimo liudijimo originalas.

2. Senojo Draudėjo galiojančio asmens dokumento kopija.

3. Naujojo Draudėjo galiojančio asmens dokumento kopija.

4. Senojo, naujojo Draudėjo ir Apdraustojo užpildytas ir pasirašytas Prašymas. Jei Draudėjas yra/buvo įmonė, turi būti nurodytas įmonės kodas, o forma patvirtinta įmonės įgalioto atstovo parašu ir spaudu. Jei Apdraustajam nėra 18 m., pasirašo teisėtas globėjas.

5. Naudos gavėjų paskyrimo Prašymas, pasirašytas naujojo Draudėjo ir Apdraustojo, arba laisvos formos prašymas, kuriame turi būti išvardinti visų naudos gavėjų vardai, pavardės, jų gimimo datos, asmens kodai, ryšiai su Apdraustuoju ir išmokų dalys (%).

Prašymas

Kas pateikia prašymą:  

Draudėjas

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl.

Reikalingi dokumentai:

1. Prašymas, užpildytas ir pasirašytas Draudėjo ir Apdraustojo. Jei Apdraustajam nėra 18 m., forma pasirašoma teisėto globėjo.

2. Nauja draudimo įmoka*.

Prašymas sutarties pakeitimams

* Klientų aptarnavimo specialistai, gavę Jūsų Prašymą, paskaičiuos ir informuos Jus apie mokėtiną sumą.

Kas pateikia prašymą:  

Draudėjas

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl.

Reikalingi dokumentai:

1. Draudėjo užpildytas ir pasirašytas Prašymas (Forma PS-29d).

2. Draudėjo galiojančio asmens dokumento kopija.

Forma PS-29d - Prašymas išmokėti sukauptą sutarties vertę/permoką

Kas pateikia prašymą:  

Draudėjas

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl su informacija apie nutraukimą

Jeigu mūsų nepainformuosite:

 • Draudimo sutartis nutruks savaime

Kas pateikia prašymą:  

Draudėjas

Kaip pateikti prašymą:

 • Atsiuntus pasirašytą Prašymą adresu korespondencijai: NNLife TUnZIR S.A. skenavimo centras, Užubalių k., Avižienių pšt. LT-14302, Vilniaus r. sav., arba
 • Atsiuntus skenuotą pasirašytą Prašymą el. paštu info.lt@nn.pl.

Reikalingi dokumentai:

1. Originalus Draudėjo užpildytas ir pasirašytas Prašymas.

2. Draudėjo asmens tapatybės dokumento kopija.

Prašymas sutarties pakeitimams