Terminuotasis gyvybės draudimas

Programos apžvalga

Jūsų artimieji, gavę garantuotą sumą, jei Jūs netektumėte gyvybės apsaugos programos laikotarpio metu, bus finansiškai apsaugoti ir galės išlaikyti savo turimą gyvenimo kokybę, padengti įprastas ir nenumatytas išlaidas.

Pagrindinės programos savybės

Savybės Nauda klientui
Garantuota apsauga visam laikotarpiui, kurį pasirenka Draudėjas. Visą Jūsų apsaugos programos laikotarpį, kurį pasirenkate patys, Jūsų apsauga bus garantuota nepaisant to, kaip keičiasi Jūsų sveikatos būklė.
Gyvybės apsauga teikiama bet kokios mirties atveju.
Jeigu netektumėte gyvybės iki draudimo programos pabaigos, nesvarbu, ar tai įvyktų dėl nelaimingo atsitikimo, ar dėl ligos, ar dėl bet kokios kitos priežasties, garantuota suma bus išmokėta Jūsų artimiesiems.
Galimybė pasirinkti vienkartinę išmoką arba išmokas kas mėnesį. Jūsų artimieji galės pasirinkti arba vienkartinę išmoką, arba išmokas dalimis, pvz., išmokas kas mėnesį, atsižvelgiant į tai, kaip jiems patogiau.
 

„Individualus terminuotasis gyvybės draudimas“ draudimo sąlygos Nr. I1-07/12 nuo 2012 12 03.

 „Individualus terminuotasis gyvybės draudimas“ draudimo sąlygos iki 2012 12 03 (redakcija neplatinama).