Gyvybė plius

„Gyvybė plius“ – gyvybės apsauga su nuolatiniu taupymu: garantuotos išmokos Jums ar Jūsų šeimai, kad galėtumėte pasirūpinti saugiu rytojumi.

Programos apžvalga

Jūsų artimieji bus finansiškai apsaugoti ir galės išlaikyti savo gyvenimo kokybę, padengti įprastas ir nenumatytas išlaidas gavę garantuotą sumą, jei draudimo laikotarpio metu Jūs netektumėte gyvybės.

 

Pagrindinės programos savybės

Savybės Nauda klientui
Dvi apsaugos viename. Garantuotas finansinis stabilumas Jūsų šeimai tuo atveju, jei Jūs netektumėte gyvybės.

Garantuota suma programos laikotarpio pabaigoje, Jums esant gyvam.
Garantuota apsauga.
Jums teikiama apsauga bus garantuota visą programos laikotarpį, nepaisant to, kaip keičiasi Jūsų sveikatos būklė.
Jeigu netektumėte gyvybės, nesvarbu, ar dėl nelaimingo atsitikimo, ar dėl ligos, ar dėl bet kokios kitos priežasties – bus išmokėta garantuota išmoka Jūsų artimiesiems.
Gyvybės apsauga teikiama bet kokios mirties atveju.
Apsaugos programos pabaigoje, net ir tokiu atveju, jeigu Jums nieko nenutiktų, Jums bus išmokėta ta pati garantuota suma. Šią sumą galėsite panaudoti taip, kaip Jums norisi. Minėta garantuota suma Jums gali būti išmokama arba kaip vienkartinė išmoka, arba dalimis, pvz., tam tikromis dalimis kas mėnesį.

Gauta išmoka padės Jums išlaikyti  gyvenimo kokybę, leis įgyvendinti savo planus, norus ir netgi svajones, kurias Jūs brandinote visą savo gyvenimą ir kurių negalėjote įgyvendinti dėl laiko ar finansinių galimybių stygiaus.
Išmoka susideda iš garantuotos sumos ir sukaupto papildomo pelno. Bet kurio draudžiamojo įvykio atveju (gyvybės netekimas, apsaugos programos laikotarpio pabaiga) – Jūsų šeima arba Jūs gausite ne tik garantuotą sumą, bet ir papildomai sukauptą pelną.
Galimybė pasinaudoti mokesčių lengvata. Jūs galite susigrąžinti už savo apsaugos programą įmokėtų įmokų dalį naudodamasis mokesčių lengvata Lietuvos Respublikos įstatymų tvarka. Sužinokite daugiau.

Individualus kaupiamasis gyvybės draudimas“ draudimo sąlygos Nr. I1-04/12 nuo  2012 12 03.

„Individualus kaupiamasis gyvybės draudimas“ draudimo sąlygos Nr. I1-01/10 nuo 2010 02 22 iki 2012 12 03 (redakcija, neplatinama).

„Individualus kaupiamasis gyvybės draudimas“ draudimo sąlygos iki 2010 02 22 (redakcija, neplatinama).