Raskite formą

Forma G-01 - Prašymas draudimo išmokai gauti (grupiniams Klientams)

Forma I-01- Prašymas draudimo išmokai gauti (individualiems Klientams)

 

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Kreipiasi apdraustasis nukentėjęs darbuotojas arba draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01.
 • Nukentėjusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, o nukentėjus vaikui – ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai ir medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Kaulų lūžių atveju maloniai prašome pateikti rentgeno nuotrauką, arba, jei nukentėjęs asmuo jos neturi, nurodyti, kur ir kada buvo atliktas rentgenologinis tyrimas.
 • Gydymo įstaigų, į kurias kreipėsi nukentėjęs apdraustasis, pavadinimus ir adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu, informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Kreipiasi apdraustasis nukentėjęs darbuotojas arba draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01. Prašyme būtina nurodyti tikslią nelaimingo atsitikimo datą, aplinkybes, kiek įmanoma tiksliau aprašyti patirtus sužalojimus/diagnozę.
 • Nukentėjusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, o nukentėjus vaikui – ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai ir medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, į kurias kreipėsi nukentėjęs asmuo, pavadinimus ir adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu, informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus? Kreipiasi apdraustasis nukentėjęs darbuotojas arba draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01.
 • Nukentėjusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją, o nukentėjus vaikui – ir vaiko gimimo liudijimo kopiją.
 • Draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai/diagnozės ir medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, kuriose nukentėjęs asmuo gydėsi paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėsi dėl ligos ar traumos, pavadinimus bei adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu, informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Kreipiasi draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo naudos gavėjas mirties atveju.

Kreipiasi draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo naudos gavėjas mirties atveju.

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01.
 • Mirties liudijimą.
 • Du naudos gavėjo (-ų) asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (pasą ir asmens tapatybės kortelę) arba jų nuorašus, jei naudos gavėjas (-ai) yra fizinis asmuo.
 • Medicininius dokumentų iš įstaigos, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba ir kurioje apdraustasis mirė, kopijas ir/ar šių medicinos įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Gydymo įstaigų, kuriose miręs apdraustasis gydėsi paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėsi dėl ligos ar traumos, pavadinimus bei adresus.
 • Jei įvykį tyria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu, informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus? Kreipiasi apdraustasis nukentėjęs darbuotojas arba draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01.
 • Nukentėjusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.
 • Draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, kuriose nukentėjęs apdraustasis gydėsi paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėsi dėl ligos, pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu, informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus? Kreipiasi apdraustasis nukentėjęs darbuotojas arba draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01.
 • Nukentėjusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.
 • Draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai/diagnozės, gydymo ligoninėje laikotarpis ir medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, kuriose nukentėjęs apdraustasis gydėsi paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėsi dėl ligos ar traumos, pavadinimus ir adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu, informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus? Kreipiasi apdraustasis nukentėjęs darbuotojas arba draudėjas (įmonė), dokumentus (išskyrus darbdavio pareiškimą) pildo nukentėjęs apdraustasis arba, jei nukentėjo vaikas, jo teisėtas globėjas.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai gauti Forma G-01.
 • Nukentėjusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją.
 • Draudiminį įvykį patvirtinančius dokumentus – medicininių dokumentų, kuriuose aprašyta suteikta pirmoji pagalba, patirti kūno sužalojimai/diagnozės, koks chirurginis gydymas atliktas ir kita medicininio gydymo eiga, kopijas.
 • Gydymo įstaigų, kuriose nukentėjęs apdraustasis gydėsi paskutinius dvejus metus ir į kurias kreipėsi dėl ligos ar traumos, pavadinimus bei adresus.
 • Jei įvykį tiria (tyrė) teisėsaugos, darbų saugos institucijos – jų sudarytų protokolų kopijas ir/ar šių įstaigų pavadinimus bei adresus.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų tiriant įvykio aplinkybes).

Gavę pirminius dokumentus, mes registruotu laišku ar kitu Jums patogiu būdu informuosime Jus apie tolesnę prašymo išmokėti draudimo išmoką nagrinėjimo eigą ir pranešime, kokių papildomų dokumentų reikia sprendimui dėl draudimo išmokos išmokėjimo priimti.

 

Kas turi kreiptis ir pildyti dokumentus?
Kreipiasi draudėjas (įmonė), dokumentus pildo naudos gavėjas (-ai) sutarties galiojimo termino pabaigai.

Kokius dokumentus reikia pateikti draudimo bendrovei?

 • Prašymą draudimo išmokai išmokėti.
 • Jei naudos gavėjas yra fizinis asmuo, naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę) arba notaro patvirtintą šio dokumento kopiją.
 • Kitus dokumentus (jei tokių prireiktų).