Mūsų darbuotojai yra mūsų išskirtinis resursas

Laba diena. Mano vardas Jonis. Esu tarptautinės bendrovės Lietuvoje generalinis direktorius.

Daugelis bendrovių remia mintį, kad darbuotojai – didžiausias jų konkurencinis pranašumas, bet nemažai jų neskiria pakankamai dėmesio darbuotojų motyvacijai. Pernelyg daug organizacijų vis dar laiko žmogiškųjų išteklių vadybą trumpalaikiu taktikos klausimu ir neskiria daug laiko kurti strategijoms, kaip pritraukti ir motyvuoti darbuotojus.

Mūsų bendrovė didžiuojasi savo darbuotojais visame pasaulyje ir darbuotojų motyvaciją palaiko puikia darbo aplinka. Mums būtina pritraukti gabius vietinius darbuotojus, kurių mąstysena – tarptautinė ir kurie žino, kaip geriausia sutvarkyti reikalus vietoje.

Žmogiškųjų išteklių vadyba mūsų bendrovėje visada įtraukiama į ilgalaikę verslo strategiją ir aš nuolat mąstau, kaip ją pagerinti.

Prieš kurį laiką rinkoje ieškojau naujų motyvacijos priemonių ir kreipiausi į mūsų brokerį dėl naujų pasiūlymų. „MetLife Amplico“ pasiūlymas man patiko, nes jų portfelyje yra daug produktų. Be to, per konsultacijas jie remiasi tarptautine patirtimi, kuri pritaikoma vietos darbdavių poreikiams.

Iš pradžių įgyvendinome Grupinio gyvybės draudimo programą – mūsų darbuotojams ir jų šeimoms buvo suteikta daugiau patogumo ir saugumo. Jau tuo metu žinojome, kad programą norime plėsti ir pasinaudoti visa jos verte. Nusprendėme daugiau investuoti į savo darbuotojus ir šią programą papildėme nauja motyvacijos priemone – Grupiniu pensijų planu. Šį planą mūsų darbuotojai vertino ypatingai. Tai, savaime suprantama, labai gerai, nes pensijos Latvijoje labai nedidelės ir tikrai nepakankamos norimam gyvenimo lygiui užtikrinti. Mums tai tinka, nes siūlydami Grupinį pensijų planą įgyjame galingą priemonę ilgalaikei darbuotojų motyvacijai užtikrinti. Be to, mes įdiegėme sukauptų išmokų pagal bendrovėje išdirbtus metus planą, norėdami išlaikyti ir padidinti programos vertę ir ateityje. Tai taip pat atitinka mūsų grupės motyvacijos strategiją kitose valstybėse.

Aš nebijau investuoti į savo darbuotojus, nes esu įsitikinęs, kad tvarų konkurencinį pranašumą sukuria ir pajamas didina ne nauji produktai ar technologijos, o darbuotojai. Deficitas – ne kapitalas, o darbuotojai.

Norite sužinoti daugiau?

Kviečiame daugiau sužinoti apie grupinį gyvybės draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. NNLife TUnŻiR S.A. kontaktai